Apakah perbezaan gaji dan gaji?

Ogos 16, 2018 Virginia A 0

Walaupun kedua-duanya merujuk kepada kompensasi atau pampasan profesional yang diupah oleh syarikat atau individu, mereka tidak sinonim dan ada nuansa yang menjadikan kedua kata ini tidak boleh digunakan secara bergantian.