Apakah Insurans Kemalangan EsSalud (+ LIFE)?

Jun 2, 2019 Sofia K 0

+ Insurans hayat adalah insurans kemalangan diri EsSalud yang memberikan pampasan dalam kes kematian dan hilang upaya kekal atau keseluruhan atau sebahagian akibat kemalangan. Ia adalah insurans bebas, sukarela dan pelengkap insurans lain yang tidak membayangkan dalam mana-mana penggantian atau ...