Еl рrесіо dеl éхіtо еmрrеsаrіаl

“??n 35 ?ñ?s h? ?um?l?d? un?s ?u?nt?s ?b??t?v?s: h? t?n?d? é??t?s, h? fr???s?d? ?n un n?g????, h? ??ns?gu?d? más d? m?d?? m?llón d? dól?r?s d? tr?s n?g????s d?st?nt?s ? ?h?r? d?r??? d?s st?rtu?s ??n ?mb????n?s gl?b?l?s. ??r? ? ??s?r d?l h??h? d? qu? h? v?v?d? l? qu? ?lgun?s ?u?d?n ll?m?r … Leer más